Privatrett

Familierett
Arv og skifte
Personskade
Kjøpsrett
Husleie

Fast eiendom
og entreprise

Fast eiendoms rettsforhold
Bygg- og entrepriserett
Eiendom- og feltutbygging
Konsesjon
Ekspropriasjon

Selskapsrett

Oppkjøp og omstrukturering
Fusjon og fisjon
Generasjonsskifte
Due diligence

Skatt

Næringsbeskatning
Skatteplanlegging
Personbeskatning

Offentlig rett

Strafferett
Økonomisk kriminalitet
Barnevern

Arbeidsrett

Arbeidsavtaler
Omorganisering/ restrukturering
Oppsigelser/avskjed

Prosedyre/
forhandlinger

Prosedyre Voldgift
Rettsmegling
Forhandlinger
Voldgift/oppmannsfunksjon


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Tlf:  +47 38 10 68 10
Fax: +47 38 10 68 01

Firmapost: post@advmyhre.no
eller til den enkelte advokat

Besøksadesse: Gyldenløvesgt. 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Pb 219, 4662 Kristiansand

Åpningstider:
Mandag – fredag
kl. 08.30 – 16.00Innhold ©2015 Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Webdesign ©2008-2015 Web Norge