Ordinær timepris

fra 

kr 

1.750 inkl.mva (kr 1.400 eks mva)

Ordinær timepris - forretningsjuss

fra

kr

1.900 eks.mva

Førstegangskonsultasjon (maks 1/2 time)

 

kr

750 eks.mva

Gebyr og utlegg kommer i tillegg.

 

De oppgitte timepriser er veiledende. Endelig salær blir fastsatt utfra en samlet vurdering i tråd med vedtatt norm fra Den norske Advokatforening hvor det blant annet legges vekt på samlet tidsforbruk, sakens vanskelighetsgrad, de interesser saken vedrører samt oppnådd resultat.

Det gjøres oppmerksom på ordningen med rettshjelpsforsikring/rettshjelpsdekning samt fri rettshjelp (fritt rettsråd og fri sakførsel) fra det offentlige i visse sakstyper. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til vårt kontor.

Vår målsetting er å levere høykvalitetsprodukt til konkurransedyktig pris.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Tlf:  +47 38 10 68 10
Fax: +47 38 10 68 01

Firmapost: post@advmyhre.no
eller til den enkelte advokat

Besøksadesse: Gyldenløvesgt. 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Pb 219, 4662 Kristiansand

Åpningstider:
Mandag – fredag
kl. 08.30 – 16.00Innhold ©2015 Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Webdesign ©2008-2015 Web Norge