advokat

 

Vår virksomhet har som målsetning å medvirke til verdiskapning for våre klienter gjennom grundighet og solid faglig forankring av våre tjenester og vårt arbeid. Vår arbeidsmetode skal bære preg av tilgjengelighet, personlig oppfølgning, godt skjønn og fokus på løsninger.

Hovedvekten av vårt arbeid er naturligvis knyttet til rettslig bistand og prosesser, men vi fungerer også i stor grad som rådgivere og samtalepartnere for våre kunder.

Virksomheten er en videreutvikling av advokatpraksis som ble etablert av Knut Myhre i 1965.