Privatrett

Familierett
Arv og skifte
Personskade
Kjøpsrett
Husleie

Fast eiendom
og entreprise

Fast eiendoms rettsforhold
Bygg- og entrepriserett
Eiendom- og feltutbygging
Konsesjon
Ekspropriasjon

Selskapsrett

Oppkjøp og omstrukturering
Fusjon og fisjon
Generasjonsskifte
Due diligence

Skatt

Næringsbeskatning
Skatteplanlegging
Personbeskatning

Offentlig rett

Strafferett
Økonomisk kriminalitet
Barnevern

Arbeidsrett

Arbeidsavtaler
Omorganisering/ restrukturering
Oppsigelser/avskjed

Prosedyre/
forhandlinger

Prosedyre Voldgift
Rettsmegling
Forhandlinger
Voldgift/oppmannsfunksjon